Seize the day. Seize the moment. My own legs have carried me to the top many times. Beautiful and a beauty for the soul, combined with sorrow and loss. That’s life.

Fantastisk moglegheit i fjellet!

Ulstein kommune har utvida og utbetra enda fleire universelt utforma stiar i fjellet. Det er mogleg å kome til på fleire fjell i kommunen med fantastisk utsikt for dei som er avhengig av rullestol. Dette benyttar eg meg av så ofte eg kan!