Seize the day. Seize the moment. My own legs have carried me to the top many times. Beautiful and a beauty for the soul, combined with sorrow and loss. Thats life.

Fint og kome seg ut i fjellet

Flotte turstiar på fjella i Ulstein kommune.

Ulstein kommune har laga fine vegar i fjella og bidreg til at alle som ynskjer, har moglegheit til å nytte fjellet. Universell utforming av fjellet! Eg brukar terren-rullestolen min så ofte eg kan og tek ein tur ut i naturen. Det er fantastisk og få oppleve fjellet på nært hald igjen etter så mange år utan moglegheit til det.