Åpent Hus

Eg var på Grini Mølle,  Bærum og stilte ut 11 bilder frå mine originalar. 13 og 14 november 2021 var det utstilling på kunstnarhuset Grini Mølle. 18 personar frå heile verda stilte ut bilder. 3 personar var tilstades på utstillinga.

Munn og Fotmalende Kunstere er arrangør av denne utstillingen. Det er det Norske forlaget som er tilslutta det internasjonale VDMFK, som består av over 70 land. Foreninga har over 800 munn og fotmalande kunstnarar.