Brain Camp 2021

Eg har delteke på Brain Camp 2021. Der var det kurs om forskjellige ting innan avansert rehabilitering. Det var og introdusert det siste innan hjelpemidler. Blant anna blei Innowalken av Made for Movement presentert. Det er den siste modellen. Det var sterkt å møte likesinna mennesker, men godt også var det å sjå korleis andre tolka sin kvardag med LIS-diagnosa!

Facebook