Kalaer, 25×40, olje på lin lerret.

Måleri frå 2022

Bileter som eg har måla i løpet av året!