Blåklokker, 25×25, olje på lin

Måleri frå 2021

Bileter som eg har måla i løpet av dette året!