IMG 2665

Wenche, Arleen, Ann Kristin og Tutte på tur i Mørdarbakken.