Blåklokker, 25×25, olje på lin

Måleri frå 2021

Lundefugl, 30×25. Olje på lin.

Måleri frå 2020

Slik har Wenche jobbet med rehabilitering etter hun fikk Locked-in syndrom

Eg har brytarar rundt joysticka som eg brukar lisjefingeren å blant anna velge gir med

Tilpassing av førarmiljø i bil

Blå Tulipanar, olje på lin (25×25)

Måleri frå 2019

Stipend

Haust, akryl på bomull, (30×30)

Måleri frå 2012

Landeveg, akryl på bomull, (30×30)

Måleri frå 2011

Hjernestammeinfarkt som førte til Locked-in Syndrom

39 år gammal fekk eg hjernestammeinfarkt og blei fullstendig lamma. Eg blei ramma av det såkalla LIS-syndromet, Locked-In Syndrom. På mange måtar er eg innestengd i min eigen kropp med eit tanke- og kjensleliv heilt intakt. I denne boka skriv eg om korleis eg opplevde å få hjerneinfarktet. Å gå frå å vere aktiv mamma til å verte heilt lamma. Eg fortel om kampen fram til det livet eg har i dag, i eigen heim med gode hjelpemiddel og ei støttande familie rundt meg. Eg ynskjer å bidra til å endre mange sitt syn på funksjonsnedsettelse og menneske som lev med det. Eg håpar dette er ei bok ein kan bli klokare av!

 

Boka kan du kjøpe her. 

Kva er Locked-in Syndrom! 

39 år gammal fekk eg hjernestammeinfarkt og blei fullstendig lamma. Eg blei ramma av det såkalla LIS-syndromet, Locked-In Syndrom. På mange måtar er eg innestengd i min eigen kropp med eit tanke- og kjensleliv heilt intakt. I denne boka skriv eg om korleis eg opplevde å få hjerneinfarktet. Å gå frå å vere aktiv mamma til å verte heilt lamma. Eg fortel om kampen fram til det livet eg har i dag, i eigen heim med gode hjelpemiddel og ei støttande familie rundt meg. Eg ynskjer å bidra til å endre mange sitt syn på funksjonsnedsettelse og menneske som lev med det. Eg håpar dette er ei bok ein kan bli klokare av!

 

Boka kan du kjøpe her. 

Kva er Locked-in Syndrom!